Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
38 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 23.880
Online: 10

7 CHỨC DANH CÔNG CHỨC PHƯỜNG HÒA HIỆP NAM
BÙI VĂN HÙNG
NGUYỄN ĐÌNH  KHẢI
NGUYỄN XUÂN HẬU
TRƯƠNG THỊ THÚY THOẠI
Công chức Địa chính - Đầu tư - Xây dựng - Môi trường
LÊ TẤN HAY
Công chức Tài chính - Kế toán
ĐÀO DUY XUÂN
Công chức Văn hóa - Xã hội
TRẦN THIỆN THẨM
HUỲNH THỊ XUYẾN
Công chức Văn phòng - Thống kê
PHẠM THỊ BÍCH THƯ
Công chức Tư pháp - Tuyên giáo