Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
39 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 26.957
Online: 47

GIỚI THIỆU

TỔNG QUAN, LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

TỔNG QUAN

Xã Hòa Hiệp Nam là xã ven biển nằm ở hạ lưu sông Bàn Thạch, phía đông huyện Đông hòa. Có cửa sông Đà Nông thông ra biển. toàn xã có 3.190 hộ/11.307 nhân khẩu. Diện tích tự nhiên: 1.519,84 ha. 80% dân số trong xã lao động chính là đảnh bắt, nuôi trồng thủy,  hải sản với 215 tàu, thuyền trong đó có 75 tàu thuyền có công suất trên 70CV; 325 ha nuôi trồng thủy sản ( Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua xanh, cá rô phi…) có cảng cá Phú lạc thuận tiện cho việc đánh bắt và dịch vụ hậu càn trên biển,  có khu công nghiệp Hòa Hiệp II giải quyết được nhiều lao động ở địa phương và nhiều địa phương khác trong toàn huyện. Có đường Hùng Vương nối dài từ thành phố Tuy Hòa Tiếp giáp với đường quốc lộ 29 đi dọc theo chiều dài của xã.

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Xã Hòa Hiệp Nam được thành lập theo Quyết định số 100-HĐBT ngày 30 -9-1981 của Hội Đồng Bộ trưởng trên cơ sở tách ra từ xã Hòa Hiệp cũ thuộc huyện Tuy Hòa cũ, nay là huyện Đông Hòa.

Xã Hòa Hiệp nam gồm có 03 thôn: Thôn Thọ Lâm, Thôn Đa Ngư và Thôn Phú Lạc.

Thôn Thọ Lâm: Trước năm 1832, Thọ Lâm là thôn Thạch Khê thuộc tổng Hạ, huyện Tuy Hòa. Năm 1832, Thôn Thạch Khê đổi thành thôn Thọ Lâm thuộc tổng Hòa Đa, huyện Tuy Hòa. Năm 1899 Huyện Tuy Hòa đổi thành Phủ Tuy Hòa, thôn Thọ Lâm thuộc về tổng Hòa Đa, phủ Tuy Hòa. Từ năm 1949 đến năm 1981 đổi thành thôn Thọ Lâm, xã Hòa Hiệp Huyện Tuy Hòa. Từ năm 1981đến năm 2005 Thọ Lâm thuộc xã Hòa Hiệp Nam huyện Tuy Hòa. Từ năm 2005 đến nay Thọ Lâm thuộc xã Hòa Hiệp Nam huyện Đông Hòa.

Thôn Đa Ngư: Trước năm 1832, thôn Đa Ngư thuộc tổng Hạ, huyện Tuy Hòa. Năm 1832, Thôn Đa Ngư thuộc tổng Hòa Đa, huyện Tuy Hòa. Năm 1899 Huyện Tuy Hòa đổi thành Phủ Tuy Hòa, thôn Đa Ngư thuộc về tổng Hòa Đa, phủ Tuy Hòa. Từ năm 1949 đến năm 1981 đổi thành thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Huyện Tuy Hòa. Từ năm 1981đến năm 2005 Đa Ngư thuộc xã Hòa Hiệp Nam huyện Tuy Hòa. Từ năm 2005 đến nay Đa Ngư thuộc xã Hòa Hiệp Nam huyện Đông Hòa.

Thôn Phú Lạc: Trước năm 1832, Thọ Lâm là thôn Hội An thuộc tổng Hạ, huyện Tuy Hòa. Năm 1832, Thôn Hội An đổi thành thôn Phú Lạc thuộc tổng Hòa Đồng, huyện Tuy Hòa. Từ năm 1949 đến năm 1981 đổi thành thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Huyện Tuy Hòa. Từ năm 1981đến năm 2005 Phú lạc thuộc xã Hòa Hiệp Nam huyện Tuy Hòa. Từ năm 2005 đến nay Thọ Lâm thuộc xã Hòa Hiệp Nam huyện Đông Hòa.

Ngày 20/10/1976 nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hòa Hiệp ( Nay là Thị Trấn Hòa Hiệp Trung, xã Hòa Hiệp Bắc, xã Hòa Hiệp Nam) được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày 29/01/1996 Ban an ninh xã Hòa Hiệp  được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Có 04 cá nhân: Lê Trung Kiên, Trần Kiệt, Đào Khắc Nhạn, Đặng Phi Thưởng được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 

Xã Hòa Hiệp Nam là xã ven biển nằm ở phía đông Huyện Đông Hòa. Phía bắc giáp với Thị trấn Hòa Hiệp Trung, phía đông giáp với biển đông, phía tây giáp với xã Hòa Xuân tây, xã Hòa Xuân Đông, phía nam giáp xã Hòa Tâm.

Diện tích: 1.519,84 ha

Dân số: có 4.390 hộ/11.307 nhân khẩu.

Hòa Hiệp Nam nằm ở hạ lưu sông bàn thạch, có cửa sông Đà Nông, cảng các Phú Lạc thuận tiện cho việc vận tải hàng hóa và đánh bắt hải sản. Có đường quốc lộ 29 đi qua, có đường Hùng Vương nối dài từ Thành Phố Tuy Hòa Đến Vũng Rô. Có khu Công nghiệp Hòa Hiệp II.

Trên địa bàn xã có 03 khu di tích lịnh sử cấp tỉnh: Lăng ông Phú Lạc, Đồi Quéo thôn Phú Lạc và di tích những trận thảm sát trên địa bàn xã Hòa Hiệp Nam đặt tại thôn Đa Ngư.