Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
39 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 25.474
Online: 6

CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HÒA HIỆP NAM
Chủ tịch HĐND
PHẠM VĂN CÔNG
Phó chủ tịch HĐND
HUỲNH THOẠI ANH
Phó chủ tịch HĐND