Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
38 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 22.774
Online: 38

CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HÒA HIỆP NAM
Chủ tịch HĐND
PHẠM VĂN CÔNG
Phó chủ tịch HĐND
HUỲNH THOẠI ANH
Phó chủ tịch HĐND