Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
38 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 22.744
Online: 38

CƠ CẤU TỔ CHỨC UBND PHƯỜNG HÒA HIỆP NAM
Chủ tịch
NGUYỄN CÔNG DŨNG
Phó Chủ tịch
TRẦN HÙNG
Phó Chủ tịch
PHẠM THỊ TUYẾT HOA
Chỉ huy trưởng Quân sự
LƯƠNG BÁ PHỤNG
Trưởng Công an
PHAN TIẾN LỰC