Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
38 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 22.760
Online: 53

 

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

 

 

    Thứ hai

11/11

 

- Chủ tịch, các PCT làm việc cơ quan chỉ đạo thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả bão số 6.

- Chủ tịch làm việc với xã Hòa tâm về đất 5%, các PCT làm việc cơ quan.

    Thứ ba

12/11

- Chủ tịch làm việc cơ quan, PCT (Hùng) làm việc với Sở TNMT tỉnh về công tác liên quan đến Xí nghiệp An Hưng, PCT (Hoa) làm việc cơ quan.

- Chủ tịch xin phép vắng xử lý việc gia đình, các PCT làm việc cơ quan.

    Thứ tư

13/11

- Chủ tịch làm việc với Đoàn thanh tra huyện về đất 5%, PCT (Hoa) tham gia vận động thanh niên khám sức khỏe NVQS năm 2020, PCT (Hùng) làm việc cơ quan.

- Chủ tịch làm việc cơ quan, PCT (Hùng) họp ngư dân Phú Lạc về Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg, PCT (Hoa) làm việc cơ quan.

Thứ năm

14/11

- Chủ tịch hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND xã, PCT (Hùng) vận động kê khai thuế, PCT (Hoa) dự giám sát công tác DS KHHGĐ tại xã.

- Chủ tịch, PCT (Hùng) làm việc với TTPTQĐ huyện về khu phố chợ xã Hòa Hiệp Nam, PCT (Hoa) làm việc cơ quan.

Thứ sáu

15/11

 

- Chủ tịch nghe báo cáo thời sự ở Huyện ủy, PCT (Hoa) dự Hội thi tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng giới, PCT (Hùng) làm việc cơ quan.

 

- Chủ tịch làm việc với BQLĐTXD huyện về nội dung nâng cấp trụ sở xã, các PCT làm việc cơ quan.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.