Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
38 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 22.750
Online: 37

 

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

 

 

    Thứ hai

04/11

 

- Chủ tịch họp giao ban UBND huyện, các PCT làm việc cơ quan.

- Chủ tịch, các PCT làm việc cơ quan.

    Thứ ba

05/11

- Chủ tịch dự tiếp công dân tại huyện, PCT (Hoa) họp triển khai Hội thi bình đẳng giới tại xã, PCT (Hùng) làm việc cơ quan.

- Chủ tịch, các PCT dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh, HĐND huyện tại xã Hòa Hiệp Nam.

    Thứ tư

06/11

- Chủ tịch tiếp xúc cử tri tại xã Hòa Xuân Nam, PCT (Hoa) tập huấn Bình đẳng giới ở tỉnh, PCT (Hùng) làm việc cơ quan.

- Chủ tịch tiếp xúc cử tri tại xã Hòa Xuân Đông, PCT (Hoa) tập huấn Bình đẳng giới ở tỉnh, PCT (Hùng) làm việc cơ quan.

Thứ năm

07/11

- Chủ tịch tiếp xúc cử tri tại xã Hòa Tâm, PCT (Hoa) tập huấn Bình đẳng giới ở tỉnh, PCT (Hùng) làm việc cơ quan.

- Chủ tịch tiếp xúc cử tri tại xã Hòa Xuân Tây, PCT (Hoa) tập huấn Bình đẳng giới ở tỉnh, PCT (Hùng) làm việc cơ quan.

 

Thứ sáu

08/11

 

- Chủ tịch tiếp công dân tại xã, PCT (Hoa) tập huấn triển khai xây dựng xã hội học tập năm 2019 tại huyện PCT (Hùng) làm việc cơ quan.

 

- Chủ tịch hòa giải tranh chấp đất đai tại xã, PCT (Hoa) họp BCĐ giảm nghèo thông qua kết quả điều tra hộ nghèo tại xã, PCT (Hùng) làm việc cơ quan.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.