Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
39 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 25.473
Online: 5

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

 

     Thứ hai

06/01

 

- Chủ tịch dự họp Đảng ủy cơ quan Quân sự huyện; PCT (Hùng) Tiếp công dân tại huyện; PCT (Hoa) xin phép nuôi mẹ bệnh Tp. HCM.

- Chủ tịch họp Chi bộ Quân sự xã; PCT (Hùng) làm việc cơ quan; PCT (Hoa) xin phép nuôi mẹ bệnh Tp. HCM.

    Thứ ba

07/01

- Chủ tịch làm việc với Thanh tra huyện về Kết luận đất 5% của xã tại huyện; PCT (Hùng) họp triển khai công tác tiêm phòng chăn nuôi tại xã; PCT (Hoa) xin phép nuôi mẹ bệnh Tp. HCM.

- Chủ tịch; PCT (Hùng) họp BCH Đảng bộ xã; PCT (Hoa) xin phép nuôi mẹ bệnh Tp. HCM.

    Thứ tư

08/01

- Chủ tịch dự tổng kết Quân sự Quốc phòng địa phương tại cơ quan QS huyện; PCT (Hùng) làm việc cơ quan; PCT (Hoa) xin phép nuôi mẹ bệnh Tp. HCM.

- Chủ tịch họp Hội đồng NVQS xã; PCT (Hùng) giao mốc sửa chữa đường GT trước Tết NĐ; PCT (Hoa) xin phép nuôi mẹ bệnh Tp. HCM..

Thứ năm

09/01

- Chủ tịch dự Đại hội điểm Đảng bộ xã Hòa Thành; PCT (Hùng) họp triển khai công tác xử lý thuốc nuôi trồng thủy sản (Clorinl); PCT (Hoa) xin phép nuôi mẹ bệnh TP. HCM.

- Chủ tịch dự Đại hội điểm Đảng bộ xã Hòa Thành; PCT (Hùng) làm việc cơ quan; PCT (Hoa) xin phép nuôi mẹ bệnh Tp. HCM.

Thứ sáu

10/01

 

- Chủ tịch dự Đại hội điểm Đảng bộ xã Hòa Thành; các PCT làm việc cơ quan.

 

- Chủ tịch, các PCT làm việc cơ quan.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.